BP – najważniejsze informację

przez | 20 kwietnia 2021

Cześć!

Wokół partnera biznesowego (BP) wszystko się dzieje. Dzielimy go na wiele rodzajów, grup, typów, ale ten post o tym nie będzie. Nie będę opisywać transakcji BP z SPRO. Sami możecie to zrobić i zapoznać się z informacjami na innych stronach.

SPRO -> Składniki między aplikacyjne -> Partner Biznesowy SAP lub SAP IMG -> Cross Application Components -> SAP Business Partner.

W tym wpisie zajmę się tematyką podstawową i dodatkową, która może okazać się pomocna w waszej pracy.

Do dzieła!

RELACJE – jak to wszystko się ze sobą łączy

Długo się zastanawiałam czy podać wam szczegółowy schemat zawierający wszystkie zależności. Jednak jest on tak rozbudowany, że przedstawię akurat te, z których najczęściej korzystam. Jeżeli jednak jesteście ciekawi jak wygląda cała taka mapa relacji, to dołączę link na końcu wpisu.

Relacje BP w SAP CRM
Rys. Schemat relacji BP w SAP CRM

Najważniejsze tabele

Poniższe cztery tabelki są podstawowymi tabelami w SAP CRM, które łączą BP z każdym z tych działów.

  • BUT000 – General Data
  • BUT020 – Addres data
  • BUT050 – Relationships
  • BUT100 – BP Roles

WAŻNE: Partner biznezowy jest jedynym głównym obiektem w SAP CRM, który nie używa indentyfikatora GUID jako klucza podstawowego.

BUT000 – General Data

Posiada pole PARTNER_GUID, które służy do łączenia standardowych danych partnerów biznesowych z danymi rozszerzenia SAP CRM i transakcjami biznesowymi. Ważnym aspektem jest to, że tabela ta przechowuje nazwy pól BP w różnych polach i wiele rodzajów. Z czego część z nich się powtarza, łączy i ma się wrażenie, że są niepotrzebne.

Nazwa polaOpis
NAME_LASTNazwisko
NAME_FIRSTImię
NAME_ORG1Nazwa 1 organizacji
NAME_ORG2Nazwa 2 organizacji
NAME_ORG3Nazwa 3 organizacji
NAME_ORG4Nazwa 4 organizacji
NAME_GRP1Nazwa pierwszej grupy
NAME_GRP2Nazwa drugiej grupy
Tab. BUT000 – opis przykładowych pól tabeli

WAŻNE: NAME_ORG1 = NAME_LAST i NAME_ORG2 = NAME_FIRST.

BUT100 – BP roles

Opisuje role BP w SAP CRM i służy do kontrolowania BP (pola: VALID_FROM i VALID_TO). Różni się od przypisania funkcji partnera BP w danych obszaru sprzedaży.

Tab. BUT100

Dane specyficzne partnera biznesowego składają się z segmentów wyszczególnionych w tabeli, które są wyśrodkowane na danych obszaru sprzedaży klienta.

Data segmentsTabel name
Business hoursCRMM_BUT_FRG0060
Partner functonCRMM_BUT_FRG0081
Sales employeeCRMM_BUT_FRG0041
Sales classificationCRMM_BUT_FRG0100
SALES AREA DATA
Sales ruleCRMM_BUT_LNK0011
Sales dataCRMM_BUT_SET0010
Shipping ruleCRMM_BUT_SET0010
Shipping dataCRMM_BUT_SET0020
Bill ruleCRMM_BUT_LNK0031
Bill dataCRMMM_BUT_SET0030
Organization ruleCRMM_BUT_LNK0141
Tab. Tabele segmentów danych dla BP. Źródło: SAP CRM: Technical Principles and Programming.

Sales area data SAP CRM odpowiada tej w SAP ERP. Tabele zaczynające się od CRMM_BUT_LNK łączy zestaw danych atrybutów z BP. Tabele zaczynające się od CRM_BUT_SET zawierają unikatowy zbiór danych atrybutów w danym okresie czasu. Każda z tych tabel posiada BAPIs (przykład BAPI_BUPA_FRG0060). Cały model dla SAP CRM można zobaczyć za pomocą transakcji SD11 dla data model PRM_BP.

Rys. Widok transakcji dla DM PRM_BP

WAŻNE: Podstawowy projekt tabeli w SAP CRM został potraktowany jako seria obiektów logicznych, które zawierają tradycyjny nagłówek (HEADER) i segmenty (SEGMENTS). Nagłówek zawiera PRIMARY KEY i opisowy sposób na jednoznaczną identyfikację obiektu. Segment jest to grupa powiązanych atrybutów obiektu.

BUT020 – Address data

Kolejna standardowa tabela, która posiada techniczne informacje, jak Partner czy ADDRNUMBER.

Tab. BUT020

Dane adresowe dla SAP CRM BP są utrzymywane przy użyciu BAS (Business Address Services) lub CAM SAP NetWeaver ABAP AS. Model BP utrzymuje łącze do systemu zarządzania adresami przez Tabele BUT020. Normalnie adresowe dane nie czytamy wprost z tabel, ale za pomocą modułów funkcyjnych jak:

  • BUPA_ADDRESSES_GET – lista adresów dla danego
  • BP BUPA_ADDRESS_GET_DETAIL – szczegóły konkretnego adresu

Moduły funkcyjne dla osób kontaktowych i relacji:

  • BUPR_CONTP_ADDRESSES_GET – pobiera adresy do kontaktu z osoba kontaktową
  • BUPR_CONTP_GET_DETAIL – pobiera szczegóły adresu relacji osoby kontaktowej

BUT050 – Relationship data

Opisuje relacje dwóch BP. Tabela ta uważana jest za jedną z najważniejszych. Primary key: RELNR, PARTNER1, PARTNER2 i DATE2. PARTNER1 to firma, a PARTNER2 to osoba do kontaktu. Podana jest validity date, która mówi nam, że relacja może być uzależniona od czasu. Jednak aktywacja tej funkcji dla użytkowników końcowych systemu wymaga dodatkowej pracy konfiguracyjnej. Warto zwrócić uwagę na pole RELTYP. Definiuje on typ relacji biznesowej. Najbardziej znane typy to BUR001 (posiada osobę do kontaktu) i BUR010 (posiada pracownika).

Tab. BUT050

BUT051 – BP Relationship: Contact Person Relationship Table and data

Zawiera ważne informacje o relacjach osoby do kontaktu (RELTYP = ‘BUR001’ – posiada osobę do kontaktu). Osoba do kontaktu posiada prywatny, jak i pracownicze informacje o adresie.

Tab. BUT051

Na koniec dołączam inne witryny, które opisują temat:

Mam nadzieje, że ten wpis wniósł do twojej pracy same wartościowe treści.

Dziękuję za odwiedzenia bloga i zachęcam do komentowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *